Trang chủ » Lịch Bay Các Hãng Hàng Không Việt Nam

Lịch Bay Các Hãng Hàng Không Việt Nam

LỊCH BAY HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG 

1. LỊCH BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

CHẶNG BAY

SỐ HIỆU

GIỜ CẤT CÁNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

LOẠI MÁY BAY

Hải Phòng – Hồ Chí Minh VN281 08:45 10:45 Hàng ngày Airbus A320
VN283 14:45 16:45 Hàng ngày Airbus A320
VN285 18:30 20:30 Hàng ngày Airbus A320
VN287 20:40 22:40 Hàng ngày Airbus A320
TP.Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN280 06:00 08:00 Hàng ngày Airbus A320
VN282 11:45 13:35 Hàng ngày Airbus A320
VN284 15:30 17:30 Hàng ngày Airbus A320
VN286 17:55 19:55 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh VN757 06:30 08:30 Hàng ngày Airbus A330-300
VN211 08:00 10:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN213 09:30 11:30 Hàng ngày Boeing 777
V215 11:00 13:00 Hàng ngày Boeing 777
VN217 12:30 14:30 Hàng ngày Airbus A330-300
VN219 13:30 15:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN223 14:00 16:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN2233 15:00 17:00 Hàng ngày Boeing 777
VN225 15:30 17:30 Hàng ngày Boeing 777
VN227 16:30 18:30 Hàng ngày Boeing 777
VN783 17:00 19:00 Hàng ngày Boeing 777
TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội VN210 06:30 08:30 Hàng ngày Airbus A330-200
VN214 09:30 11:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN216 10:30 12:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN218 11:00 13:00 Hàng ngày Airbus A330-300
VN220 12:30 14:30 Hàng ngày Airbus A330-200
VN222 14:00 16:00 Hàng ngày Boeing 777
VN2222 15:00 17:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN224 15:30 17:30 Hàng ngày Boeing 777
VN216 16:00 18:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN226 17:00 19:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Hà Nội – Đà Nẵng VN307 08:10 09:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN309 12:15 13:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN311 15:35 16:50 Hàng ngày Airbus A330-200
VN313 16:30 17:45 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN315 19:10 20:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN319 20:00 21:15 Hàng ngày Airbus A320
VN317 20:35 21:50 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Đà Nẵng – Hà Nội VN306 06:05 07:15 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN308 10:15 11:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN310 14:20 15:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN312 17:50 19:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN314 18:35 19:45 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN316 21:15 22:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN318 22:10 23:20 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – Huế VN241 06:30 07:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN245 12:30 13:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN2413 10:05 11:45 Không thường xuyên Atr Turboprop
VN247 19:20 20:30 Thứ 2, 5, 6 Airbus A321-100/200Airbus A320
Huế – Hà Nội VN240 08:30 09:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN2462 12:35 14:10 Không thường xuyên ATR TURBOPROP
VN244 14:30 15:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN246 21:20 22:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200Airbus A320
Hà Nội – Điện Biên VN494 10:00 11:00 Hàng ngày Atr Turboprop
VN496 13:30 14:30 Hàng ngày Atr Turboprop
Điện Biên – Hà Nội VN495 11:40 12:40 Hàng ngày Atr Turboprop
VN497 15:15 16:10 Hàng ngày Atr Turboprop
Hà Nội – Đồng Hới VN279 07:00 08:05 Thứ 3,5,7,CN Fokker70
VN2799 10:20 11:50 Thứ 2,4,6 Atr Turboprop
Đồng Hới – Hà Nội VN2788 12:30 14:10 Thứ 2,4,6 Atr Turboprop
VN278 13:25 14:30 Thứ 3,5,7,CN Fokker70
Hà Nội – Đà Lạt VN277 13:35 15:15 Hàng ngày Airbus A320
Đà Lạt – Hà Nội VN276 16:00 17:40 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – Nha Trang VN263 06:20 08:00 Hàng ngày Airbus A320
VN265 11:30 13:10 Hàng ngày Airbus A320
VN267 16:25 18:05 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Nha Trang – Hà Nội VN262 08:50 10:30 Hàng ngày Airbus A320
VN264 14:00 15:40 Hàng ngày Airbus A320
VN266 18:55 20:35 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Hà Nội – Buôn Ma Thuột VN271 18:00 19:40 Hàng ngày Airbus A320
Buôn Ma Thuột – Hà Nội VN270 20:35 22:15 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – Cần Thơ VN295 06:10 08:20 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN297 13:50 16:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Cần Thơ – Hà Nội VN294 09:10 11:20 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN296 16:50 19:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
TP. Hồ Chí Minh – Vinh VN372 09:40 11:25 Hàng ngày Airbus A320
VN374 13:40 15:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Vinh – TP. Hồ Chí Minh VN373 12:15 14:00 Hàng ngày Airbus A320
VN375 16:15 18:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200

2. LỊCH BAY CỦA VIETJET AIR 

Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh

LỊCH BAY TỪ NGÀY 31 – 03 – 2013 ĐẾN 31-12-2013

1.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN

VJ8881 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8880 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 13:15 14:30
VJ8882 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 16:45 18:00

2.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN

VJ8861 31/03/2013 26/10/2013 HAN DLI 9:40 11:20
VJ8862 31/03/2013 26/10/2013 DLI HAN 11:55 13:35

3.HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN

VJ8660 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8674 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:40 20:45
VJ8662 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8670 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:50 21:55
VJ8676 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8666 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8672 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8668 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8678 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 16:30 18:35
VJ8661 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 8:50 10:55
VJ8675 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:20 23:25
VJ8663 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 14:10 16:15
VJ8671 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 22:30 0:35
VJ8677 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8667 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8673 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8669 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8679 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 19:10 21:15

4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN

VJ8382 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8380 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8384 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8388 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 7:20 8:30
VJ8383 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 16:55 18:05
VJ8381 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8385 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 22:30 23:40
VJ8389 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 9:05 10:15

5.HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN

VJ8650 31/03/2013 26/10/2013 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 31/03/2013 26/10/2013 HPH SGN 12:30 14:25

6.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN

VJ8630 31/03/2013 26/10/2013 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 31/03/2013 26/10/2013 VII SGN 13:05 14:50

7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN

VJ8311 31/03/2013 26/10/2013 SGN PQC 7:45 8:35
VJ8312 31/03/2013 26/10/2013 PQC SGN 9:10 10:00

8.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN

VJ8858 31/03/2013 26/10/2013 SGN CXR 16:50 17:45
VJ8859 31/03/2013 26/10/2013 CXR SGN 18:20 19:15

9.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN

VJ8901 31/03/2013 26/10/2013 SGN BKK 11:15 12:45
VJ8902 31/03/2013 26/10/2013 BKK SGN 13:50 15:20

 

3. LỊCH BAY CỦA JETSTAR PACIFIC

Chặng bay

Số hiệu chuyến bay

Giờ cất cánh

Giờ hạ cánh

Tần suất

Máy bay

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội BL790 06:30 08:40 Hàng ngày A320/B737
BL792 07:15 09:25 Hàng ngày A320/B737
BL794 08:00 10:10 Hàng ngày A320/B737
BL796 10:05 12:15 Hàng ngày A320/B737
BL798 12:05 14:15 Hàng ngày A320/B737
BL800 12:55 15:05 Hàng ngày A320/B737
BL802 15:40 17:50 Hàng ngày A320/B737
BL804 17:05 19:15 Hàng ngày A320/B737
BL806 17:50 20:00 Hàng ngày A320/B737
BL808 19:05 21:15 Hàng ngày A320/B737
BL810 21:15 23:25 Hàng ngày A320/B737

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

BL791 07:30 09:35 Hàng ngày A320/B737
BL793 09:15 11:20 Hàng ngày A320/B737
BL795 10:00 12:05 Hàng ngày A320/B737
BL797 12:50 14:55 Hàng ngày A320/B737
BL799 14:15 16:20 Hàng ngày A320/B737
BL801 15:00 17:05 Hàng ngày A320/B737
BL803 18:30 20:35 Hàng ngày A320/B737
BL805 19:20 21:25 Hàng ngày A320/B737
BL807 20:05 22:10 Hàng ngày A320/B737
BL809 20:50 22:55 Hàng ngày A320/B737
BL811 21:50 23:55 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

BL592 06:45 08:00 Hàng ngày A320/B737
BL594 10:25 11:40 Hàng ngày A320/B737
BL596 17:00 18:15 Hàng ngày A320/B737
BL598 19:30 20:45 Hàng ngày A320/B737

Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh

BL593 08:35 09:50 Hàng ngày A320/B737
BL595 12:15 13:30 Hàng ngày A320/B737
BL597 18:45 20:00 Hàng ngày A320/B737
BL599 21:20 22:35 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng

BL510 07:05 09:00 Hàng ngày A320/B737
BL512 11:55 13:50 Hàng ngày A320/B737

Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh

BL511 09:35 11:30 Hàng ngày A320/B737
BL513 14:30 16:25 Hàng ngày A320/B737

Hà Nội – Đà Nẵng

BL563 10:40 11:55 Hàng ngày A320/B737
BL565 15:40 16:55 Hàng ngày A320/B737

Đà Nẵng – Hà Nội

BL564 12:25 13:40 Hàng ngày A320/B737
BL566 17:30 18:45 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Huế

BL580 06:50 08:10 Hàng ngày A320/B737
BL582 15:40 17:00 Hàng ngày A320/B737

Huế – Tp. Hồ Chí Minh

BL581 08:45 10:05 Hàng ngày A320/B737
BL583 17:35 18:55 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Vinh

BL520 10:40 12:25 Hàng ngày A320/B737
BL522 14:20 16:05 Hàng ngày A320/B737

Vinh – Tp. Hồ Chí Minh

BL521 13:00 14:45 Hàng ngày A320/B737
BL523 16:45 18:30 Hàng ngày A320/B737

 

 

Bài viết khác
Vì sao chọn chúng tôi

Chất lượng

Uy tín

Phản hồi nhanh

Giá cả cạnh tranh

Lấy khách hàng làm trọng tâm


  Hotline: 0923 658 658